Aktualności

Czy jeśli nie korzystam z wybudowanej infrastruktury, to uniknę opłaty adiacenckiej?

Bardzo często, po wybudowaniu infrastruktury technicznej, takiej jak utwardzona droga, sieć kanalizacyjna, czy wodociągowa, gminy nakładają na mieszkańców opłatę adiacencką od wzrostu wartości nieruchomości. Co jeśli jednak właściciel nieruchomości nie korzysta z tej infrastruktury?

czytaj więcej

Dbamy o Twoje prawa!

Prezentujemy Państwu jedną z licznych decyzji otrzymanych w ostatnim czasie z SKO, która kończy się korzystnie dla naszych Klientów. Tym razem decyzją SKO uchylono zaskarżoną decyzję gminy w całości i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Niniejszy stan jest korzystny z uwagi na fakt, iż gmina musi m.in. ponownie powołać rzeczoznawcę, który przygotuje nowy operat, a w nim nowe wyliczenia dot. wysokości wzrostu nieruchomości. Te z kolei co do zasady będą niższe w stosunku do pierwotnego operatu.

czytaj więcej

Nowe zasady w opłatach adiacenckich!

W sierpniu 2017 r. Pan Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dokument ten wprowadza szereg zmian w zakresie opłat adiacenckich, które weszły w życie z dniem 1 września 2017 r. Przyjrzyjmy się wprowadzonym zmianom. Na wstępie warto zauważyć, iż zmiany nie znajdą zastosowania do spraw wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji.

czytaj więcej

Czym jest obszar ograniczonego użytkowania?

Poprzez obszar ograniczonego użytkowania należy rozumieć wyznaczony teren, na którym zezwala się na określone odstępstwa od zakazu naruszania tzw. standardów immisyjnych jakości środowiska (np. hałas, zanieczyszczenie powietrza) na cudzej nieruchomości. Na nieruchomość trzecią może negatywnie oddziaływać np. lotnisko, autostrada czy też spalarnia śmieci.

czytaj więcej

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Łasku

W związku z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Łask, uprzejmie informujemy wszystkich właścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, iż istnieje możliwość zgłoszenia roszczeń odszkodowawczych.

czytaj więcej

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz przeczytać o tym tutaj.
x