Aktualności

Nowe zasady w opłatach adiacenckich!

W sierpniu 2017 r. Pan Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dokument ten wprowadza szereg zmian w zakresie opłat adiacenckich, które weszły w życie z dniem 1 września 2017 r. Przyjrzyjmy się wprowadzonym zmianom. Na wstępie warto zauważyć, iż zmiany nie znajdą zastosowania do spraw wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji.

czytaj więcej

Czym jest obszar ograniczonego użytkowania?

Poprzez obszar ograniczonego użytkowania należy rozumieć wyznaczony teren, na którym zezwala się na określone odstępstwa od zakazu naruszania tzw. standardów immisyjnych jakości środowiska (np. hałas, zanieczyszczenie powietrza) na cudzej nieruchomości. Na nieruchomość trzecią może negatywnie oddziaływać np. lotnisko, autostrada czy też spalarnia śmieci.

czytaj więcej

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Łasku

W związku z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Łask, uprzejmie informujemy wszystkich właścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, iż istnieje możliwość zgłoszenia roszczeń odszkodowawczych.

czytaj więcej

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Powidzu

W związku z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Powidz, uprzejmie informujemy wszystkich właścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, iż istnieje możliwość zgłoszenia roszczeń odszkodowawczych.

czytaj więcej

Obszar ograniczonego użytkowania dla portu lotniczego w Gdańsku

W związku z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania dla portu lotniczego w Gdańsku, uprzejmie informujemy wszystkich właścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, iż istnieje możliwość zgłoszenia roszczeń odszkodowawczych.

czytaj więcej

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz przeczytać o tym tutaj.
x