Aktualności

Odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości (opłata planistyczna)

Odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości (opłata planistyczna)

W naszym systemie prawnym funkcjonują dwie opłaty, które bardzo często są ze sobą mylone. Chodzi oczywiście o opłatę adiacencką i opłatę planistyczną, która często nazywana jest rentą planistyczną. Należy pamiętać, że są to zupełnie różne od siebie opłaty, przy czym mają one jedną wspólną cechę – obie opłaty mają związek ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek działań wykonanych przez organy administracji publicznej (np. gminę).

Niniejszy artykuł jest kontynuacją artykułu dotyczącego opłaty (renty) planistycznej, który znajduje się pod LINK. W przypadku, gdy wskutek uchwalenia lub zmiany planu miejscowego wartość nieruchomości ulegnie obniżeniu, właściciel, który chce ją sprzedaje, ma prawo żądania od gminy stosownego odszkodowania - równego obniżeniu wartości działki. Warto zaznaczyć, że takowe roszczenie właściciele nieruchomości mogą zgłaszać do gminy w okresie 5 lat od daty wejścia w życie planu miejscowego.
 
Warto zaznaczyć, że wysokość odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości ustala się na dzień jej sprzedaży. Obniżenie wartości nieruchomości stanowi różnicę między wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu lub zmianie planu miejscowego a jej wartością, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, obowiązującego przed zmianą tego planu, lub faktycznego sposobu wykorzystywania nieruchomości przed jego uchwaleniem. 
 
Aby móc określić wysokość odszkodowania, konieczne będzie zasięgnięcie opinii rzeczoznawcy majątkowego w formie operatu szacunkowego. Z uwagi na fakt, iż niniejsze roszczenie ma charakter cywilnoprawny – to właściciel albo użytkownik wieczysty ma obowiązek udowodnienia, że wartość jego nieruchomości uległa obniżeniu. W przypadku gdyby wniosek właściciela nie został rozpatzrony pozytywnie, wszelkie spory w ww. sprawach rozstrzygają sądy powszechne.
 
Pamiętaj(!), że z gminą można wygrać, potwierdza to orzecznictwo sądów powszechnych w przedmiotowych sprawach
 
 
Twoja wartość nieruchomości spadła?
Nasi prawnicy pomogą uzyskać Tobie stosowne odszkodowanie!
Prowadzimy sprawę kompleksowo – składamy niezbędne wnioski do gminy, a także reprezentujemy klientów przed sądami.
Nie zwlekaj, skontaktuj się z zespołem adiacencka.pl !

Więcej artykułów

Opłata planistyczna

Opłata planistyczna

Przepisy polskiego prawa uwzględniają dwie, pod pewnymi względami podobne do siebie opłaty wnoszone przez właścicieli nieruchomości lub ich wieczystych użytkowników na rzecz gminy. Są to podatek adiacencki oraz opłata planistyczna, która przez niektórych nazywana jest także rentą. Obie wiążą się bezpośrednio ze wzrostem wartości nieruchomości wynikającym z działań podejmowanych przez gminę, czy inną jednostkę samorządu terytorialnego, lecz mimo to nie są sobie tożsame.

Z opłatą adiacencką można wygrać!

Z opłatą adiacencką można wygrać!

Grupie radnych z Dąbrowy Górniczej udało się przeforsować projekt uchwały, w której uległa zmianie wysokość opłaty adiacenckiej z 50%na 3% z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku wybudowania infrastruktury technicznej. W przedmiotowej sprawie radca prawny Paweł Janicki z portalu Adiacencka.pl odpowiedzialny był za wsparcie merytoryczne radnych w kwestii opłat adiacenckich oraz przygotowanie stosownej opinii prawnej.


powrót

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz przeczytać o tym tutaj.
x