Aktualności

Czym jest obszar ograniczonego użytkowania?

Czym jest obszar ograniczonego użytkowania?

Poprzez obszar ograniczonego użytkowania należy rozumieć wyznaczony teren, na którym zezwala się na określone odstępstwa od zakazu naruszania tzw. standardów immisyjnych jakości środowiska (np. hałas, zanieczyszczenie powietrza) na cudzej nieruchomości. Na nieruchomość trzecią może negatywnie oddziaływać np. lotnisko, autostrada czy też spalarnia śmieci.

W związku z powyższym, wszystkim właścicielom nieruchomości lub użytkownikom wieczystym znajdujących się w granicach takiego obszaru, przysługuje rekompensata w związku z doświadczonymi z tego tytułu ograniczeniami. Warto mieć na uwadze, iż wszelkie ograniczenia muszą być rozpatrywane w sposób indywidualny dla każdego obszaru, ale co do zasady wiążą się one z ograniczeniami  w użytkowaniu nieruchomości.

Każdy właściciel nieruchomości oraz użytkownik wieczysty znajdujący się w granicach utworzonego obszaru ograniczonego użytkowania może:
1.       Żądać wykupu nieruchomości w całości lub w jej części - jest ono uzasadnione wtedy gdy w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości stało się ono niemożliwe lub znacznie ograniczone)
2.       Dochodzić odszkodowania z tytułu spadku wartości nieruchomości
3.       Wnieść o poprawę klimatu i komfortu akustycznego.

Właściciel nieruchomości może dochodzić roszczenia o wykup nieruchomości, albo pozostałych odszkodowań, nie można łączyć roszczeń.
Osobom, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości mogą dochodzić jedynie odszkodowania z tytułu spadku wartości nieruchomości oraz wnieść roszczenia o zapewnienie odpowiedniego klimatu akustycznego nieruchomości.
 

Czas nie działa na Twoją korzyść - Nie zwlekaj, skontaktuj się zespołem adiacencka.pl! 


Więcej artykułów

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Łasku

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Łasku

W związku z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Łask, uprzejmie informujemy wszystkich właścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, iż istnieje możliwość zgłoszenia roszczeń odszkodowawczych.

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Powidzu

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Powidzu

W związku z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Powidz, uprzejmie informujemy wszystkich właścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, iż istnieje możliwość zgłoszenia roszczeń odszkodowawczych.


powrót

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz przeczytać o tym tutaj.
x