Aktualności

Obszar ograniczonego użytkowania dla portu lotniczego w Gdańsku

Obszar ograniczonego użytkowania dla portu lotniczego w Gdańsku

W związku z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania dla portu lotniczego w Gdańsku, uprzejmie informujemy wszystkich właścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, iż istnieje możliwość zgłoszenia roszczeń odszkodowawczych.

W dniu 29 lutego 2016 roku, Sejmik Województwa Pomorskiego zatwierdził uchwałę nr 203/XVIII/16  w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla portu lotniczego w Gdańsku. Uchwała weszła w życie w dniu 30 marca 2016 roku. Obszar ograniczonego użytkowania został wprowadzony z uwagi wytwarzania nadmiernego i szkodliwego, dla zdrowia, hałasu generowanego przez samoloty pasażerskie. 

Wszystkim właścicielom oraz użytkownikom wieczystym nieruchomości, którzy znajdują się w granicach ww. obszaru przysługuje roszczenie odszkodowawcze, które sięgać może nawet do 15% wartości nieruchomości. Zgłoszenie roszczeń przeciwko lotnisku, przysługuje jedynie w okresie dwóch lata, licząc od dnia wejścia w życie uchwały tj. do dnia 30 marca 2018 roku.

Każdy właściciel nieruchomości oraz użytkownik wieczysty znajdujący się w granicach utworzonego obszaru ograniczonego użytkowania może:
1.       Żądać wykupu nieruchomości w całości lub w jej części - jest ono uzasadnione wtedy gdy w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości stało się ono niemożliwe lub znacznie ograniczone)
2.       Dochodzić odszkodowania z tytułu spadku wartości nieruchomości
3.       Wnieść o poprawę klimatu i komfortu akustycznego.

W naszym poprzednim artykule dokładnie wyjaśniono czym jest obszar ograniczonego użytkowania, więcej informacji znajduje się pod LINK 

 
Czas nie działa na Twoją korzyść - Nie zwlekaj, skontaktuj się zespołem adiacencka.pl!

Więcej artykułów

Czym jest obszar ograniczonego użytkowania?

Czym jest obszar ograniczonego użytkowania?

Poprzez obszar ograniczonego użytkowania należy rozumieć wyznaczony teren, na którym zezwala się na określone odstępstwa od zakazu naruszania tzw. standardów immisyjnych jakości środowiska (np. hałas, zanieczyszczenie powietrza) na cudzej nieruchomości. Na nieruchomość trzecią może negatywnie oddziaływać np. lotnisko, autostrada czy też spalarnia śmieci.

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Łasku

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Łasku

W związku z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Łask, uprzejmie informujemy wszystkich właścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, iż istnieje możliwość zgłoszenia roszczeń odszkodowawczych.


powrót

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz przeczytać o tym tutaj.
x