Aktualności

Czy jeśli nie korzystam z wybudowanej infrastruktury, to uniknę opłaty adiacenckiej?

Czy jeśli nie korzystam z wybudowanej infrastruktury, to uniknę opłaty adiacenckiej?

Bardzo często, po wybudowaniu infrastruktury technicznej, takiej jak utwardzona droga, sieć kanalizacyjna, czy wodociągowa, gminy nakładają na mieszkańców opłatę adiacencką od wzrostu wartości nieruchomości. Co jeśli jednak właściciel nieruchomości nie korzysta z tej infrastruktury?

Zgodnie z art. 145 ust.1. ustawy o gospodarce nieruchomościami, podstawą do naliczenia opłaty jest samo stworzenie warunków do podłączenia nieruchomości do danego urządzenia infrastruktury, a nie fakt korzystania z niej przez właściciela nieruchomości. Nie jest więc istotne, czy właściciel pobiera wodę z sieci, za pomocą wybudowanego przyłącza, czy nie. Nie ma znaczenia także czy korzysta z sieci kanalizacyjnej, czy tez posiada ekologiczną, przydomową oczyszczalnie ścieków.

Gmina ma prawo obciążyć właścicieli opłatą adiacencką za wybudowanie urządzeń i stworzenie warunków do podłączenia się.

Oddzielną kwestią jest okres w jakim może taką opłatę nałożyć. Zgodnie z art. 145 ust. 2 wspomnianej ustawy, organ publiczny musi wszcząć postępowanie w sprawie ustalenia wysokosci opłaty adiacenckiej, w okresie 3 lat. Termin ten liczony jest od dnia stworzenia warunków podłączenia do danego urządzenia infrastruktury. Ponieważ ustawa nie precyzuje tego terminu, pozostaje nam opierać się o orzecznictwo sądów administracyjnych, a to nie jest jednolite. Określa się, iż datą, od której liczymy bieg terminu 3 lat, będzie np. data odbioru końcowego robót, czy też data zawiadomienia organu nadzoru o zakończeniu budowy i zgłoszenie urządzenia do użytkowania.

Reasumując, gmina ma pełne prawo do obciążenia właściciela nieruchomości opłatą adiacencką, za sam fakt stworzenia możliwości korzystania z urządzeń infrastruktury technicznej, niezależnie od korzystania przez właściciela z tej infrastruktury.

Paweł Janicki

Radca prawny


Więcej artykułów

Dbamy o Twoje prawa!

Dbamy o Twoje prawa!

Prezentujemy Państwu jedną z licznych decyzji otrzymanych w ostatnim czasie z SKO, która kończy się korzystnie dla naszych Klientów. Tym razem decyzją SKO uchylono zaskarżoną decyzję gminy w całości i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Niniejszy stan jest korzystny z uwagi na fakt, iż gmina musi m.in. ponownie powołać rzeczoznawcę, który przygotuje nowy operat, a w nim nowe wyliczenia dot. wysokości wzrostu nieruchomości. Te z kolei co do zasady będą niższe w stosunku do pierwotnego operatu.

Nowe zasady w opłatach adiacenckich!

Nowe zasady w opłatach adiacenckich!

W sierpniu 2017 r. Pan Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dokument ten wprowadza szereg zmian w zakresie opłat adiacenckich, które weszły w życie z dniem 1 września 2017 r. Przyjrzyjmy się wprowadzonym zmianom. Na wstępie warto zauważyć, iż zmiany nie znajdą zastosowania do spraw wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji.


powrót

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz przeczytać o tym tutaj.
x