Aktualności

Nasze działania są skuteczne!

Poniżej prezentujemy Państwu kolejną, z licznych już, decyzji SKO, które orzekane są na korzyść naszą i naszych Klientów!

czytaj więcej

Odszkodowanie za linię energetyczną na nieruchomości

Coraz większe grono właścicieli nieruchomości podejmuje, nie tylko w stosunku do opłaty adiacenckiej, czy też opłaty (renty) planistycznej, kroki prawne mające na celu uregulowanie kwestii linii energetycznych znajdujących się na ich nieruchomości. W wielu przypadkach instalacje utrudniają, a nawet całkowicie uniemożliwiają zabudowę. Co możemy z tym zrobić?

czytaj więcej

Czym jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest to akt prawa miejscowego, który przyjmowany jest w gminie w formie uchwały rady gminy i ogłaszany przez wojewodę w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

czytaj więcej

Opłata planistyczna

Przepisy polskiego prawa uwzględniają dwie, pod pewnymi względami podobne do siebie opłaty wnoszone przez właścicieli nieruchomości lub ich wieczystych użytkowników na rzecz gminy. Są to podatek adiacencki oraz opłata planistyczna, która przez niektórych nazywana jest także rentą. Obie wiążą się bezpośrednio ze wzrostem wartości nieruchomości wynikającym z działań podejmowanych przez gminę, czy inną jednostkę samorządu terytorialnego, lecz mimo to nie są sobie tożsame.

czytaj więcej

Odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości (opłata planistyczna)

W naszym systemie prawnym funkcjonują dwie opłaty, które bardzo często są ze sobą mylone. Chodzi oczywiście o opłatę adiacencką i opłatę planistyczną, która często nazywana jest rentą planistyczną. Należy pamiętać, że są to zupełnie różne od siebie opłaty, przy czym mają one jedną wspólną cechę – obie opłaty mają związek ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek działań wykonanych przez organy administracji publicznej (np. gminę).

czytaj więcej

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz przeczytać o tym tutaj.
x