Aktualności

W jaki sposób określa się wartość nieruchomości ?

Określanie wartości nieruchomości polega na określaniu wartości prawa własności lub innych praw do nieruchomości. Powyższe poprzedza się analizą rynku nieruchomości, w szczególności w zakresie uzyskiwanych cen, stawek czynszów oraz warunków zawarcia transakcji.

czytaj więcej

Naliczono mi opłatę adiacencką!

Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie na czym polega procedura związana z opłatą adiacencką oraz dlaczego warto skorzystać z pomocy profesjonalistów z ADIACENCKA.PL. Opłata adiacencka to opłata ustalona przez gminę, wynikająca z podziału nieruchomości lub budowy infrastruktury rzekomo zwiększającej jej wartość. Najczęściej otrzymanie decyzji o naliczeniu opłaty jest dla naszych klientów szokiem, który jest kumulowany dodatkowo przez wysoką kwotę do zapłaty. Kwoty te to zwykle kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy złotych. Pamiętajmy, że naliczenie opłaty nie jest nieodwołalne – to decyzja administracyjna, więc możemy z nią walczyć. Najważniejszym czynnikiem jest czas. Im wcześniej nawiążesz z nami kontakt, tym zakres możliwości i działań, które możemy podjąć na Twoją rzecz będzie szerszy. Do chwili obecnej możemy pochwalić się 100% skutecznością.

czytaj więcej

Obligatoryjne elementy decyzji administracyjnej

W jednym z naszych wcześniejszych artykułów wyjaśniliśmy czym jest decyzja administracyjna oraz wskazaliśmy nasze prawa do odwołania się od niej. W niniejszym tekście wskażemy jej obligatoryjne elementy, które musi zawrzeć organ wydający, tak aby decyzja administracyjna była zgodna z obowiązującym prawem.

czytaj więcej

Czym jest opłata adiacencka?

Niewielu właścicieli nieruchomości ma świadomość o istnieniu instytucji opłaty adiacenckiej. Dla wielu z naszych klientów otrzymanie tajemniczo brzmiących decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej opiewających na bardzo duże kwoty było dużym zaskoczeniem połączonym z poczuciem niesprawiedliwości i pokrzywdzenia przez gminę.

czytaj więcej

Czym jest decyzja administracyjna?

Posługując się językiem stricte prawniczym, decyzja administracyjna rozumiana jest za akt administracyjny wydany w trybie określonym przez przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a) lub innych ustaw. Jednakże, dla wielu z nas powyższe wyjaśnienie może nie być do końca jasne, dlatego też użyjemy innej definicji, która za decyzję administracyjną uznaje oświadczenie woli organu administracji publicznej (np. wójta, burmistrza albo prezydenta miasta) wydane w imieniu państwa. Decyzja ta jest aktem jednostronnym, który rozstrzyga określoną sprawę. Skutkami decyzji administracyjnej jest powstanie obowiązku, uprawnienia bądź zaniechania przez stronę albo strony np. obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej.

czytaj więcej

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz przeczytać o tym tutaj.
x