Aktualności

Czym jest decyzja administracyjna?

Posługując się językiem stricte prawniczym, decyzja administracyjna rozumiana jest za akt administracyjny wydany w trybie określonym przez przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a) lub innych ustaw. Jednakże, dla wielu z nas powyższe wyjaśnienie może nie być do końca jasne, dlatego też użyjemy innej definicji, która za decyzję administracyjną uznaje oświadczenie woli organu administracji publicznej (np. wójta, burmistrza albo prezydenta miasta) wydane w imieniu państwa. Decyzja ta jest aktem jednostronnym, który rozstrzyga określoną sprawę. Skutkami decyzji administracyjnej jest powstanie obowiązku, uprawnienia bądź zaniechania przez stronę albo strony np. obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej.

czytaj więcej

„S.K.O.”, czyli rzecz o Samorządowym Kolegium Odwoławczym

Co najmniej raz w życiu, każdy z nas spotkał się z tzw. „SKO”. Co kryje się pod tym tajemniczym skrótem?

czytaj więcej

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz przeczytać o tym tutaj.
x