Nasi prawnicy

Paweł Janicki

Radca prawny


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył prestiżowe studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie w Manchester (Wielka Brytania). Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach radców prawnych w Poznaniu, w kancelarii rzeczników patentowych i znaków towarowych w Wielkiej Brytanii, a także jako in-house lawyer w Kompanii Piwowarskiej S.A. Ukończył kurs pośrednictwa obrotu nieruchomościami. Radca prawny Paweł Janicki specjalizuje się w opłatach adiacenckich, prawie autorskim i prawie własności przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów podobieństwa znaków towarowych i produktów. Posiada szerokie doświadczenie w negocjacjach umów, szczególnie z zakresu znaków towarowych, cesji praw autorskich oraz ochrony konsumentów. Prowadzi prawną obsługę przedsiębiorstw i osób fizycznych. Posiada także duże doświadczenie procesowe. Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Elektronicznym Depozycie Papierów Wartościowych w Poznaniu. Włada biegle językiem angielskim.

 

Mateusz Leszczyński

Prawnik

Prawnik, doktorant w zakładzie prawa karnego, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów zdobywał cenne doświadczenie zawodowe w Kancelariach Adwokackich i Radców Prawnych oraz w Banku Zachodnim WBK S.A. w Departamencie Zapobiegania Przestępstwom Finansowym i Departamencie Compliance. Pracę magisterską pt. „Naruszenia zbiorowych interesów konsumentów poprzez nierzetelne reklamy bankowe” obronił na ocenę bardzo dobrą. Specjalizuje się w opłatach adiacenckich, w prawie e-commerce, gospodarczym, bankowym oraz ochroną konsumentów. Przebyte szkolenia: Zarządzanie projektami z elementami negocjacji, Zarządzanie ryzykiem reputacyjnym, Zasady bezpieczeństwa przetwarzania informacji, Etyka biznesu w praktyce, Reguła Volckera, Zarządzanie skargami, Zarządzanie Ryzykiem Operacyjnym, Świadomość konieczności przeciwdziałania praniu pieniędzy, Risk Assesment (szkolenie anglojęzyczne). Biegle włada językiem angielskim. Interesuje się rekonstrukcją historyczną, historią II RP oraz podróżami.
W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz przeczytać o tym tutaj.
x