Oferta

Nasz zespół tworzą prawnicy specjalizują się w sprawach regulowanych m.in. przez ustawę o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997r. oraz ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003r. Świadczymy przede wszystkim pomoc prawną dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, które zetknęły się z następującymi problemami: 
- opłata adiacencka
- opłata planistyczna
obszar ograniczonego użytkowania
odszkodowanie za linię energetyczną na nieruchomości
- odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości
 

Pomoc prawnika
Obsługę spraw dotyczących m.in. podatku adiacenckiego czy też spraw dot. obszaru ograniczonego użytkowania, prowadzi mecenas Paweł Janicki wykonujący swój zawód na podstawie ustawy o radcach prawnych, w oparciu o kodeks etyki radców prawnych. Pracujący nad sprawą prawnik jest obowiązany m.in. tajemnicą zawodową obejmującą wszystkie fakty oraz informacje, które radca otrzymał w trakcie świadczenia pomocy prawnej.

Jak działamy?
Przede wszystkim poddajemy analizie operaty szacunkowe, które stanowią podstawę do naliczenia na rzecz gminy tak podatku adiacenckiego, jak i opłaty planistycznej. Wyciągnięte wnioski mogą posłużyć jako podstawa do zmniejszenia kwoty należnej gminie bądź jej całkowitego umorzenia. Poza tym od momentu przyjęcia sprawy na czas całego postępowania reprezentujemy naszych Klientów przed organami samorządu terytorialnego. W ramach naszej pracy sporządzamy dla naszych Klientów także stosowne wnioski, pisma do gmin oraz pisma odwoławcze do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Konsultacja oraz analiza sprawy są bezpłatne.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Zespół Adiacencka.pl

Poniżej przedstawiamy jedne z decyzji wydanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze właściwe dla nieruchomości będącej przedmiotem sprawy:

 

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz przeczytać o tym tutaj.
x